ทัวร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดทัวร์ ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก
เที่ยวแบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวรเอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด รับจัดทัวร์ ทัวร์ส่วนตัว ทัวร์กรุ๊ป ในทุกเส้นทาง ทั่วโลก
 
  ประเทศอิสราเอล : กรุงเทลอาวีฟ
 

 

 
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเทลอาวีฟ
ประชากร มีประชากรประมาณ 6 ล้านคน 80% เป็นชาวยิว ที่เหลือเป็นชาวคริสต์ และมุสลิม
เมืองหลวง เยรูซาเล็ม
เมืองสำคัญ เทลอาวีฟ , ไฮฟา , เบียร์ เชวา
ภาษาราชการ ฮิบรู อังกฤษ
ภูมิอากาศ แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ทางใต้สุดอากาศร้อนชี้น และอากาศเย็นปานกลาง และมีฝนตกเล็กน้อย ในฤดูหนาว
ภูมิประเทศ อิสราเอลมีภูมิประเทศหลายลักษณะทั้งที่ราบชายฝั่งทะเล (ภาคตะวันตก) หุบเขา เทือกเขา (ภาคตะวันออก) ทะเลทราย (ภาคใต้) ทะเลสาบเดดซี ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่อยู่ต่ำที่สุดของโลกก็อยู่ที่อิสราเอลเช่นกัน
วันหยุด ศุกร์ (บ่าย) และเสาร์ (ทั้งวัน)
สกุลเงิน เชคเกล
อัตราแลกเปลี่ยน 1 เชคเกล = 10 บาท
การคมนาคม รถเมล์หยุดให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้างสรรพสินค้า ปิดวันเสาร์
ไปรษณีย์ วันอาทิตย์ - พฤหัส เปิดทำการเวลา 08.30 - 18.00 น.
  วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.00 - 12.00 น.
ธนาคาร วันอาทิตย์ อังคาร และพุธ เปิดทำการเวลา 08.30 - 13.00
  วันจันทร์ และพฤหัสบดี เปิดทำการเวลา 08.30 - 13.00 และ 16.30 - 19.00 น.
  วันศุกร์ เปิดทำการระหว่าง 08.30 - 12.00 น.

วัฒนธรรม
อิสราเอลมีวัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ผสมผสานกันกล่าวคือ วัฒนธรรมโบราณของยิวที่เก่าแก่กว่า 4,000 ปีและวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดจากการหลั่งไหลของชาวยิวจากทั่วโลกที่กลับเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศโดยเฉพาะเมื่อก่อตั้งรัฐอิสราเอลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2491

ชาวอิสราเอลร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่ทันสมัย แต่ก็มีบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่า ส่วนประชากรอีกร้อยละ6 อยู่ในชนบท โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2 ลักษณะ คือ คิบบุตช์และโมชาฟ

ข้อมูลแรงงานที่ควรทราบ

ค่าจ้าง

     อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบัน คือ 3,335.18 เชคเกลต่อเดือน ต่อการทำงาน 186 ชั่วโมง ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำต่อชั่วโมงคือ 17.93 เชคเกล แต่คนงานต้องจ่ายภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ทำให้รายได้สุทธิต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ

 

 

ค่าทำงานล่วงเวลา

 

     หากทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และเวลาทำงานปกติ ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 9 ขึ้นไปถือเป็นการทำงานล่วงเวลา โดย 2 ชั่วโมงแรก จะได้ค่าทำงานล่วงเวลาร้อยละ 1.25 ของค่าจ้างในชั่วโมงทำงานปกติ และชั่วโมงถัดไปจะได้รับค่าล่วงเวลาร้อยละ 1.50 ของค่าจ้างชั่วโมง
ทำงานปกติ

หมายเหต
วันทำงานปกติ 8 ชั่วโมง/วันศุกร์ 6.5 ชั่วโมง

 

 

สวัสดิการ
    
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีประกันสุขภาพ และประกันสังคมทุกคน เพื่อคุ้มครองกรณีป่วย ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ดี สำหรับ ผู้ที่หลบหนีทำงานอยู่ใน อส.นายจ้าง มักจะไม่ทำประกันสุขภาพและประกันสังคมให้ ซึ่งจะเป็นปัญหาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตลง

ภาษี
    
แรงงานต่างชาติทุกคนต้องจ่ายภาษีรายได้ โดยนายจ้างเป็นผู้หักจากค่าจ้างทุกเดือน ระหว่าง 210-853 เชคเกล ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน หากมีรายได้มาก ต้องจ่ายภาษีรายได้มากตามส่วน

ค่าสวัสดิการ
    
นายจ้างต้องจ่ายค่าสวัสดิการแก่ลูกจ้างปีละประมาณ 3,226 เชคเกล ดังนี้
 

วันหยุดตามประเพณี
    
ลูกจ้างที่ทำงานครบเดือน มีสิทธิหยุดตามประเพณีปีละ 9 วัน และได้รับค่าสวัสดิการ 747.18 เชคเกล
 

วันหยุดพักผ่อนประจำปี
    
ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีๆ ละ 12 วัน และได้รับค่าสวัสดิการ 996.24 เชคเกล
 

เงินรางวัลประจำปี
    
ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีๆ ละ 5 วัน และได้รับค่าสวัสดิการ 1,482.50 เชคเกล

 • นายจ้างที่หักภาษีเต็มในปีที่สองต้องจ่ายค่าสวัสดิการ ปีละ 3,226 เชคเกล ให้แก่ลูกจ้างด้วย
 • นายจ้างต้องจัดทำใบจ่ายเงินเดือนที่แสดงรายละเอียดค่าจ้างค่าล่วงเวลา การหักเงินและอื่นๆ ให้แก่ลูกจ้างด้วย
 • นายจ้าง/บริษัทจัดหางาน ไม่มีอำนาจส่งแรงงานกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ขอให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือหากถูกส่งกลับ

หากท่านไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางการอิสราเอลกำหนด เมื่อท่านเดินทางกลับถึงประเทศไทย สามารถไปร้องทุกข์ให้บริษัทจัดหางานที่จัดส่งท่านรับผิดชอบได้ โดยไปร้องทุกข์ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัดหรือที่คณะทำงานปราบปรามการหลอกลวงคนงานไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงานฯ ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม. โทร. 0-2245-1025

 

คำแนะนำในการทำงานและใช้ชีวิต

 • ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็ง
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • เป็นมิตรกับนายจ้างและคนท้องถิ่น
 • สามัคคีและช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน
 • ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และเว้นการดื่มสุรา
 • ห้ามทะเลาะวิวาท / ทำร้ายร่างกาย
 • ห้ามเสพและจำหน่ายสิ่งเสพติด
 • ห้ามเล่นการพนัน
 • ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิด 

 
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอิสราเอล
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
(Royal Thai Embassy)
"Golda Center" 21 Shaul Hamelech Blvd.,
Tel Aviv 64367
โทรศัพท์ (9723) 695 8991,695 8980,(97-29) 695-89
โทรสาร (9723) 695 8991
E-mail : mailto:thaiath@otenet.gr
thaitlv@netvision.net.il


รวมข้อมูลที่หน้าสนใจ

รายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, Travel VDO clip

ดูข้อมูลรายชื่อบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ / ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลด้านใน +
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เบสท์ เวสเทิร์น
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวที่ให้บริการการสำรองที่พัก โรงแรมทั่วทุกมุมโลก มีสาขาอยู่เกือบทั่วโลก
www.bestwestern.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ดรากอลแอร์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รับจองแพ็กเกจท่องเที่ยว
www.kaholidays.com
ทัวร์ต่างประเทศ บริษัท เอสทีเอแทรเวล จำกัด
บริษัททัวร์ บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาต่อ ราคาตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมการท่องเที่ยวและที่พัก
www.statravel.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับ เอเซียทัวร์
บริษัททัวร์ บริการท่องเที่ยว ตัวแทนจองโรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง ทัวร์ต่าง ๆ ห้องพัก ของภาคพื้นเอเซีย
www.asiatours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับ โอเรียนท์ เอ็กเพรส โฮเทล เทรน แอนด์ ครุยซ์
บริการรับจองห้องพักจองทัวร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเช่นจองโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ
www.orient-express.com
ไทยแลนด์ฮอตดีลดอทคอม
บริการด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ข่าวสารการท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
www.thailandhotdeal.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ ทราเวล ฟิช
ตัวแทนนำเที่ยวและจองห้องพัก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา
www.travelfish.org
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
www.noomsaotours.com
บริษัท เอ็น.เอส. ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลของประเทศไทย
www.nstravel.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับ บริษัท แพชชั่นเน็ต จำกัด
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ
www.passionasia.com
บริษัท ไทยลองสเต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการจองและวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดหาที่พัก และเพจเกจการท่องเที่ยว
www.thailongstay.co.th
รอยัลออชิลด์ฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ของไทยในต่างประเทศ บริการเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ จัดโปรแกรมการเดินทาง
www.royalorchidholidays,se

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย ร้านค้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก ข้อมูลที่พัก บริษัททัวร์ในไทย
www.atta.or.th
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร (สธม.)
ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ข้อมูลพระราชบ...
www.tat.or.th/tbgr
อี-บิซ ทราเวล : บริการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ต
บริษัททัวร์ บริการจองห้องพัก โรงแรมออนไลน์ทางอินเทร์เน็ต พร้อมให้บริการจองทัวร์ แพ็คเก็จทัวร์ และตั๋วเครื่องบิน
www.e-biz-travel.com
อีเกาะช้าง
บริการจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ เกาะช้าง เกาะลันตา ตั๋วเครื่องบิน รับบริษัททัวร์
www.ekorchang.com

เปิดโลกการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย ท่องเที่ยวผจญภัย มี package ทัวร์การท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์ให้เลือก
www.openworldthailand.com
เอเชี่ยน แทรล์
บริษัททัวร์ บริการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การล่องเร...
www.asiantrails.net
แพดเดิ้ล เอเชีย
บริษัททัวร์ให้บริการนำเที่ยวและแพ็กเก็จทัวร์พายเรือแคนูในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้ง ภูเก็ต พังงา...
www.paddleasia.com
แอคคอมไลน์
ตัวแทนบริษัททัวร์รับจองโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย และทั่วโลก สามารถจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
www.accomline.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com

โฮเทลไทยแลนด์
บริการรับจองโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ เช่ารถ จองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อมูลบริษัททัวร์
www.hotelsthailand.com

แฮปปี้เนส กรุ๊ป
เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 4 แห่ง ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ บริษัททัวร์ รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด...
www.happinesssmile.com
บริษัท หัวหิน สแกนด์ทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรม และรีสอร์ททั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย แพคเกจทัวร์ รถเช่า คอนโดให้เช่า ตั๋วเครื่อ...
www.skanditours.net
ทัวร์ต่างประเทศ กับกังวาลฮอลิเดย์
บริษัททัวร์ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ จองที่พักของโรงแรมต่างๆ ...
www.kangwal.com
กินนาราทัวร์
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว พร้อมบริการรถเช่า จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท
www.kinnaratours.com
จัมโบ้ริเวอร์แคว
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี บริการนำเที่ยว จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ธรรมชาติ ผจญภัย...
www.jumboriverkwai.com
จินนี่ ทราเวล
บริษัททัวร์ ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว จัดแพคเกจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ แพคเกจตีกอล์ฟ สปาร์ และฮันนี่มูนแพคเกจ
www.jinnietravel.com

ทราเวล โซลูชั่น
บริษัททัวร์ ตัวแทนนำเที่ยว จัดนำเที่ยวในประเทศไทย พร้อมบริการจองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน และเสนอข้อมูลท่องเท...
www.travelsolutions.co.th
ทัวร์ต่างประเทศ กับทริปเปิ้ลทรี ทัวร์
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เอเซีย ยุโรป และแถบอินโดไชน่า แบบส่วนตัว หม...
www.333tourthai.com
วายดับบลิวทีเอ2005
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และจองตั๋วเครื่องบิน
www.ywta2005.com
วาไรตี้ทริป
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว เรือสำราญ จัดทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
www.varietytrip.com

ส.แสงอรุณทัวร์
บริษัททัวร์ครบวงจร บริการบังกะโลแสงอรุณ ครัวแสงอรุณ และนำเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ รอบเกาะช้าง
www.sangaruntour.com
สตาร์ เกท ทราเวล เน็ตเวิร์ค
บริษัททัวร์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ จองโรงแรม/รีสอร์ท รถเช่า ทั้งในและต่างประเทศ
www.stargatetravel.co.th
สนุกสนานดอทคอม
บริษัททัวร์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ทัวร์พร้อมคณะ
www.sanooksanan.com

สมาย์ลิงค์ทราเวล
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
www.smilelinktravel.com
สยาม เอ็นดูโร
จัดโปรแกรมทัวร์โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะนำเที่ยวโดยนำเที่ยวทั้งในภาคเหนือประเทศไทยและประเทศลาว
www.siamenduro.com
สยามทริป
บริษัททัวร์บริการรับจองโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ จัดกรุ๊ปเหมาสัมมนา ท่องเที่ยว รวบรวมแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวใ...
www.siamtrips.com
สยามวาเคชั่นดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamvacation.com
สยามฮอลิเดย์ดอทคอม
ให้บริการข้อมูล และเป็นตัวแทนในการรับจองห้องพักออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน และแพคเกจท่องเที่ยวทั่วประเทศ
www.siamholidays.com
สวัสดี-พัทยา
บริษัททัวร์บริการนำเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม รถเช่า เละเรือเช่า
www.hello-pattaya.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมลลิ่ง ทัวร์
บริษัททัวร์ตัวแทนท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว จัดหาที่พัก โรงแรม..
www.smilingtours.net
สไมล์ ทัวร์ไทย
บริษัททัวร์ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเป็นหลัก จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ จัดสัมมนานอกสถาน...
www.smiletourthai.com

ทัวร์ต่างประเทศ กับสไมล์ ออฟ เอเซีย
บริษัททัวร์ตัวแทนนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
www.smile-of-asia.com

หัวหิน แอ็ดเวนเจอร์
บริษัททัวร์ ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในหัวหิน ท่องเที่ยวแบบผจญภัย น้ำตกและแนะนำที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และแพคเกจบริษัททัวร์
www.huahinadventure.com
ทัวร์ต่างประเทศ กับทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะทัวร์หมู่คณะ ดูงาน
www.tour-excenter..com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโขง ทราแวล
บริษัททัวร์ น้ำโขงทราแวล รับทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจการเกสท์เฮ้าส์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพัก...
www.namkhongtravel.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด เว็บไซต์นำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ของบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ในกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นนำ และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้วยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน"TEC" Tour Express Center Dotcom Co.,Ltd. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06195

Powered by AIWEB